Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Αυτόφωρο και έως 20ετής φυλάκιση για φοροδιαφυγή


Αυτόφωρο για τη μη καταβολή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο για διάστημα πάνω από 4 μήνες, για την παράλειψη ή μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ και αύξηση έως και τα 20 χρόνια κάθειρξης των ποινών που θα επιβάλλονται για φοροδιαφυγή πάνω από τα όρια που αυτή θεωρείται κακούργημα, προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που συζητήθηκε και εγκρίθηκε στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο.
Από το νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμη θέσπιση Οικονομικού Εισαγγελέα για υποθέσεις φοροδιαφυγής, άρση του φορολογικού απορρήτου και δημοσιοποίηση των ονομάτων των οφειλετώνληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο όταν αυτά υπερβαίνουν τα 150.000 για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, αλλά και για σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής που αφορούν μη έκδοση αποδείξεων, πλαστά και εικονικά τιμολόγια αλλά και παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Θεσπίζονται, επίσης, αυστηρές διαδικασίες επιλογής και ελέγχου των εφοριακών υπαλλήλων(μέσω πόθεν έσχες).
Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των οποίων είναι η μείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών των επιχειρήσεων, αλλαγή του τρόπου παρακράτησης του φόρου για τα μερίσματα, καθώς και δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε τρεις μηνιαίες δόσεις 40%, 30% και 30%). Οι δύο τελευταίες να επιβαρύνονται και με προσαύξηση 2%, ενώ κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κάτω από 300 ευρώ.
Ειδικότερα, θεσπίζονται ως διαρκή και επομένως, ως συνεχή αυτόφωρα, τα ακόλουθα αδικήματα: της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, με χρόνο τέλεσης του αδικήματος το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, της φοροδιαφυγής με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος και της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών.
Στα πλημμελήματα της φοροδιαφυγής, προβλέπεται, ότι δεν χωράει μετατροπή ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής σε περίπτωση δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής για τα συγκεκριμένα πλημμελήματα. Η μετατροπή της ποινής, στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται να γίνεται με ελάχιστο ποσό ανά ημέρα εξαγοράς τα 20 ευρώ, αντί των 3 ευρώ που ισχύει σήμερα, ανώτατο δε ποσό εξαγοράς ορίζονται τα 100 ευρώ. Ακόμη, προβλέπεται αύξηση του ποσοστού προβεβαίωσης από 25% στο 50% όταν ασκείται προσφυγή στα δικαστήρια για φορολογικές διαφορές.

Έκδοση φοροκάρτας

Για την καταγραφή του ποσού των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να συγκεντρωθούν, καθορίζεται εναλλακτικό σύστημα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μέσω μαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυμη και προαιρετική. Όσοι εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση ταμειακών μηχανών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται σε βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ.

Άρση φορολογικού απορρήτου

Το νομοσχέδιο ορίζει την υποχρέωση της Φορολογικής Διοίκησης να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ σε διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων που υπερβαίνει το διάστημα του ενός έτους.
Προβλέπεται επίσης η δημοσιοποίηση των στοιχείων και στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που συνίστανται σε φοροδιαφυγή μέσω της απόκρυψης φορολογητέας ύλης, όπως η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων ή η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση ή στην εσφαλμένη καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων (π.χ..ανύπαρκτες αγορές ή έξοδα).

Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

Καθιερώνεται ο θεσμός του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ο οποίος είναι ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός και έχει κατά προτεραιότητα αρμοδιότητα σε ολόκληρη τη χώρα να διενεργεί προανακριτικές πράξεις, καθώς και να εποπτεύει, να συντονίζει και να καθοδηγεί τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων από τους γενικούς ή ειδικούς ανακριτικούς υπαλλήλους (υπαλλήλους ΣΔΟΕ, τελωνείων και φοροελεγκτικών υπηρεσιών). Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος θα συντονίζει και θα κατευθύνει τα στάδια της προδικασίας, δηλαδή της ουσιαστικής έρευνας των οικονομικών εγκλημάτων από όλες τις συναρμόδιες διωκτικές αρχές, έτσι ώστε οι φάκελοι της δικογραφίας που παραλαμβάνουν οι «Οικονομικοί Εισαγγελείς» των κατά τόπους Εισαγγελιών να είναι πλήρεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget Twitter Bird Gadget