Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011
ΟΑΕΔ: Αύξηση του αριθμού των επίσημα ανέργων στις 692 χιλ.

CLOSE WINDOW
Σε ανοδική τροχιά συνεχίζει να κινείται η ανεργία στην χώρα μας. Ειδικότερα, στα 692.496 άτομα φθάνουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατά το μήνα Φεβρουάριο. Από αυτά 300.951 είναι άνδρες (ποσοστό 43,46%) και 391.545 είναι γυναίκες (ποσοστό 56,54%). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 0,43% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το (62,49%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το (28,09%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το (9,42)%.Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το (45,74%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το (39,04%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το (13,92%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το (1,29%).
Στους Έλληνες Υπηκόους αναλογεί το (92,06%) των εγγεγραμμένων ανέργων, στους Υπηκόους τρίτων χωρών το (6,33%) και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το (1,60%).
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 280.076 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 21.791 άτομα, ποσοστό 8,44% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το ποσοστό 56,59% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το ποσοστό 28,72% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το ποσοστό 10,12% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, το ποσοστό 4,28% είναι Οικοδόμοι επιδοτούμενοι, το ποσοστό 0,20% είναι λοιποί επιδοτούμενοι και το ποσοστό 0,08% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι.
Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 45.702, μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 21.475 (μειωμένες κατά -29,55% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 17.302 (μειωμένες κατά -32,23% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 17.577 (μειωμένες κατά -22,26% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα). Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 38.777, το 44,62% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά -30,77% από τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο (56.011).
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε -10.652 έναντι -28.995 τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο.
Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
Α.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Φεβρουάριο 2011 ανήλθε σε 692.496 άτομα. Από αυτά 244.773 (35,35%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 447.723 (64,65%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 33,20% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 20,84%.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 300.951 είναι άνδρες (ποσοστό 43,46%) και οι 391.545 είναι γυναίκες (ποσοστό 56,54%).
Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 432.774 άτομα, (ποσοστό 62,49%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 194.513 άτομα, (ποσοστό 28,09%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών 65.209 άτομα (ποσοστό 9,42)%.
Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 316.781 άτομα, (ποσοστό 45,74%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 270.384 άτομα, (ποσοστό 39,04%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 96.402 άτομα, (ποσοστό 13,92%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 8.929 άτομα, (ποσοστό 1,29%).
Στους Έλληνες Υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 637.535 άτομα, (ποσοστό 92,06%), στους Υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 43.865 άτομα, (ποσοστό 6,33%) και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 11.096 άτομα, (ποσοστό 1,60%).
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Ιανουάριο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Φεβρουάριο 2010) καταγράφηκαν:
- Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 2.938 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή 0,43% με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (1,31%), και αύξηση κατά 72.167 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 11,63% από τον Φεβρουάριο του 2010.
- Μείωση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά -2.227 άτομα, με ποσοστιαία μεταβολή -0,90% με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-4,97%) και αύξηση κατά 70.507 άτομα με ποσοστιαία μεταβολή 40,46% από τον Φεβρουάριο του 2010.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ατόμων που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία για τον μήνα Φεβρουάριο 2011 ανήλθε σε 146.144 άτομα, από τα οποία 36.647 είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 109.497 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Α.2 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) κατά τον μήνα Φεβρουάριο ανέρχεται σε 280.076 άτομα. Από αυτά 158.498 (ποσοστό 56,59%) είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 80.447 (ποσοστό 28,72%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 28.357 (ποσοστό 10,12%) είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), 11.985 (ποσοστό 4,28%) είναι Οικοδόμοι επιδοτούμενοι, 559 (ποσοστό 0,20%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι και 230 (ποσοστό 0,08%) είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι. Το σύνολο του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης ανέρχεται σε 252.563 άτομα.
Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (Ιανουάριο 2011) και τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Φεβρουάριο 2010) καταγράφηκαν:
- Αύξηση του συνόλου των επιδοτούμενων ανέργων (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενοι και εποχικοί επιδοτούμενοι τουριστικών επαγγελμάτων) από τον προηγούμενο μήνα κατά 21.791 άτομα και αύξηση κατά 8.779 άτομα από τον Φεβρουάριο του 2010.
- Αύξηση των κοινών και λοιπών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 16.945 άτομα και αύξηση κατά 3.629 άτομα από τον Φεβρουάριο του 2010.
- Αύξηση των εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενων ανέργων από τον προηγούμενο μήνα κατά 4.846 άτομα και αύξηση κατά 5.150 άτομα από τον Φεβρουάριο του 2010.
- Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης από τον προηγούμενο μήνα κατά 17.042 άτομα και αύξηση κατά 10.226 άτομα από τον Φεβρουάριο του 2010.
Β. ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Β.1 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Οι αναγγελίες πρόσληψης στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Φεβρουάριο ανέρχονται σε 45.702, μειωμένες κατά -7,91% από τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο (49.626) και μειωμένες κατά -20,07% σχετικά με τον Φεβρουάριο του 2010 (57.181).
Β.2 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι καταγγελίες σύμβασης αορίστου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Φεβρουάριο ανέρχονται σε 21.475, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά 9.006 άτομα.
Β.3 ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Φεβρουάριο ανέρχονται σε 17.302, καταγράφοντας μια μείωση από τον προηγούμενο μήνα κατά 8.228 άτομα.
Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 38.777, το 44,62% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 2,98% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2010 (37.655) και μειωμένο κατά -30,77% από τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο (56.011).
Β.4 ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για τον μήνα Φεβρουάριο ανέρχονται σε 17.577 μειωμένες κατά -15,63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2010 (20.834) και μειωμένες κατά -22,26% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (22.610).
Β.5 ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ
Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα - δηλαδή, οι προσλήψεις μείον τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων μείον τις οικειοθελείς αποχωρήσεις - ανέρχονται σε -10.652. Το μέγεθος αυτό τον Φεβρουάριο του 2010 ήταν -1.308 και τον Φεβρουάριο του 2009 ήταν -4.561 δηλ. εμφανίζει αρνητικές τιμές τον Φεβρουάριο καθ' όλη τη διάρκεια της τελευταίας 3ετίας.
www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget Twitter Bird Gadget