Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Οι νέες προϋποθέσεις για την επιδότηση ενοικίου


Τις νέες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στο πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης ενοικίου για τα ενοίκια που κατεβλήθησαν το έτος 2009, ορίζει με απόφασή του ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Βασίλης Κεγκέρογλου. Στην απόφαση, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι ημέρες εργασίας σε ασφάλιση Οργανισμού κύριας ασφάλισης μισθωτών, που πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι εργατοϋπάλληλοι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου.

Παράλληλα με απόφαση, από τις 28/2/2011 του Υπουργείου Εργασίας, η οποία αναρτήθηκε στις 11/3/2911, παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου, η διακοπή παραλαβής αιτήσεων χορήγησης δανείων από τα δανειοδοτικά προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Το "πάγωμα" των προγραμμάτων αποφασίστηκε αρχικά τον περασμένο Ιούλιο εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός, και είχε δοθεί νέα παράταση ως το τέλος Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά, οι νέες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης ενοικίου είναι οι εξής:

Οι δικαιούχοι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει , μέσα στα όρια της Επικράτειας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου, τις παρακάτω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση Οργανισμού κύριας ασφάλισης μισθωτών, ήτοι:Μεμονωμένα άτομα

α) 2.800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι μεμονωμένο άτομο.

β) 2.200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι μακροχρόνια άνεργος.

γ) 1.700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

δ) 1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι τυφλός.

ε) Οι εποχιακώς εργαζόμενοι, οι οποίοι δικαιούνται το εποχιακό επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και οι εργαζόμενοι που από τη σύμβαση της εργασιακής τους σχέσης προκύπτει η εποχιακή τους απασχόληση και οι οικοδόμοι, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει 1.700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας.

στ) 500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν ο δικαιούχος είναι κινητικά ανάπηρος - παραπληγικός, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποιήσεώς τους, αρκεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να είναι δικαιούχος του Ο.Ε.Κ.

ζ) Οι ομογενείς, που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής 'Ενωσης και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μέχρι 31-12-1999 και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια ή το Ειδικό δελτίο Ταυτότητας πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα, ανάλογα με τις Ζώνες εγκατάστασής τους, τουλάχιστον τις παρακάτω ημέρες εργασίας, ήτοι:

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις ζώνες Α και Β (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Βορείου Αιγαίου.

Παραμεθόριοι Νομοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 1.400 ημέρες εργασίας.

Οι δικαιούχοι της Γ ζώνης που κατοικούν στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τα ημερομίσθια που προβλέπονται για τους δικαιούχους που κατοικούν στις ζώνες Α και Β.

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις υπόλοιπες περιοχές της Γ ζώνης (λοιπή Ελλάδα εκτός από τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 2.100 ημέρες εργασίας.

Οι δικαιούχοι που κατοικούν στη Δ ζώνη (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 2.300 ημέρες εργασίας.

η) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, 'Εβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Λέσβο, Λήμνο, Σαμοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας.2. Δικαιούχοι έγγαμοι ή/και με προστατευόμενα μέλη

α) 2.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν είναι έγγαμος, χωρίς παιδιά.

β) 2.200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει ένα παιδί.

γ) 1.900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει δύο παιδιά.

δ) 1.600 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει τρία παιδιά.

ε) 1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει τέσσερα παιδιά.

στ) 1.000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει πέντε παιδιά.

ζ) 900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει έξι παιδιά και άνω.

η) 1.900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν τέλεσαν το γάμο τους μέσα στα δύο τελευταία έτη, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου.Οι δικαιούχοι που είτε οι ίδιοι είτε προστατευόμενο μέλος τους έχει αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 1.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, 1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί, 1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 1000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά, 900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα παιδιά, 800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 5 παιδιά, 700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 6 παιδιά και άνω, 1.000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι και 500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι κινητικά ανάπηροι, παραπληγικοί, εφ' όσον προστατεύουν σύζυγο ή παιδί ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησής τους, αρκεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

3. Οι δικαιούχοι μακροχρόνια άνεργοι, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 2.000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, 1.800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί, 1.600 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 1.400 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά, 1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα παιδιά, 800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 5 παιδιά και άνω, 1.400 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι.

4. Ειδικές κατηγορίες:

α) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, 'Έβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Λέσβο, Λήμνο, Σαμοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, καθώς και οι δικαιούχοι που είναι τυφλοί, 1.200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας οι έγγαμοι, 1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί, 1.000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία έως τέσσερα παιδιά, 800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε παιδιά, 700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι παιδιά και άνω και 1000 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια.

β) Οι εποχιακώς εργαζόμενοι, οι οποίοι δικαιούνται το εποχιακό επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και οι εργαζόμενοι που από τη σύμβαση της εργασιακής τους σχέσης προκύπτει η εποχιακή τους απασχόληση και οι οικοδόμοι, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει 1.500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, 1.400 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί, 1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 1.200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά, 1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα παιδιά, 900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε παιδιά, 800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι παιδιά και άνω και 1.300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια.

γ) Οι άγαμοι και οι εν χηρεία γονείς, που προστατεύουν ένα παιδί, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει 1.100 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, 1.000 τουλάχιστον ημέρες εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 900 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά, 800 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 4 έως 5 παιδιά, 700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι παιδιά και άνω.

δ) Οι ομογενείς που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής 'Ενωσης και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μέχρι 31.12.1999 και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, ή το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα, ανάλογα με τις Ζώνες εγκατάστασής τους:

" Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις ζώνες Α' και Β' (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Βορείου Αιγαίου, Παραμεθόριοι Νομοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, 1.100 ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι ή προστατεύουν έως 2 παιδιά, 800 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 3 ή 4 παιδιά, 700 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 5 παιδιά και άνω και 800 ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια.

" Οι δικαιούχοι της Γ' ζώνης που κατοικούν στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά κατηγορία, τα ημερομίσθια που προβλέπονται για τους δικαιούχους που κατοικούν στις ζώνες Α' και Β'.

" Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις υπόλοιπες περιοχές της Γ' ζώνης (λοιπή Ελλάδα εκτός από τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, 2.000 ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, 1.800 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί, 1.600 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 1.400 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά, 1.100 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα παιδιά, 900 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε έως εννιά παιδιά, 800 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δέκα παιδιά και άνω και 1.400 ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια.

" Οι δικαιούχοι που κατοικούν στη Δ' ζώνη (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 2.100 ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, 1.900 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα παιδί, 1.700 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο παιδιά, 1.500 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία παιδιά, 1.200 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα παιδιά, 1.000 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε έως εννιά παιδιά, 900 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν δέκα παιδιά και άνω και1.500 ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Bird Gadget Twitter Bird Gadget